Badanie ocen i reakcji wobec przemocy między partnerami

Contact: sacha.azoulay@unicaen.fr
Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

W ramach mojej rozprawy doktorskiej, zapraszam Państwa do wzięcia udziału w ankiecie z zakresu Psychologii Społecznej na temat ocen i reakcji wobec sytuacji przemocy między partnerami małżeńskimi.

Wypełnienie kwestionariusza zajmie od 10 do 15 minut. Jeżeli zgodzą się Państwo wziąć udział w ankiecie, najpierw zapoznają się Państwo z daną sprawą przemocy między małżonkami, a następnie zostaną Państwo poproszeni o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących Państwa postrzegania obojga małżonków, a następnie na temat środków, jakie należy podjąć i które wydają się Państwu najbardziej odpowiednie. I na koniec, zostanie zadanych kilka pytań dotyczących Państwa ogólnego postrzegania przemocy małżeńskiej. Nie ma dobrej ani złej odpowiedzi. Interesuje nas Państwa opinia.

Kwestionariusz jest całkowicie anonimowy. Proszę odpowiadać swobodnie, w najbardziej szczery i spontaniczny sposób. Jeżeli zechcą Państwo wziąć udział w ankiecie, prosimy o zapoznanie się z formularzem zgody oraz informacjami dotyczącymi zakresu badania klikając na przycisk „DALEJ”.

W tej ankiecie jest 53 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.